15.11.2015

24. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite ja usutunnistajate Guuri, Samona (299-306) ja Avivi (322) mälestus.

   7. viis. Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Ef 2:14-22; Lk 10:25-37 (VIII Luuka pühapäev).