15.12.2013

25. pühapäev pärast Kolmainupüha, pühade esivanemate pühapäev.

Püha piiskopmärtri Eleuteeri (II) ja Latrose mäe vaga Pauli (955) mälestus.

   8. viis. Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Ef 4:1-6; Lk 14:16-24 (11. Luuka pühapäev).