16.03.2014

Suure paastu 2. pühapäev.

Meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase (umb 1360) mälestus.

Egiptuse püha märtri Savini (287) mälestus.

Teenistus Oktoihi ja Paastutrioodi järgi.

5. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

Vassiili Suure liturgial: Hb 1:10 – 2:3; Mk 2:1-12.

Ja pühale isale: Hb 7:26 – 8:2; Jh 10:9-16.