16.03.2015

Egiptuse püha märtri Savini (287) mälestus.

   6. tunnil: Js 14:24-32.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 8:21-22; 9:1-7; Õp 11:19-31; 12:1-6.