16.03.2016

Egiptuse püha märtri Savini (287) mälestus.

  1. tunnil: Js 2:3-11.

Õhtuteenistusel: 1Ms 1:24-31; 2:1-3; Õp 2:1-22.

Ennepühitsetud andide liturgia.

Suure kaanoni lugemine.