16.03.2017

Egiptuse püha märtri Savini (287) mälestus.

6. tunnil: Js 11:10-16; 12:1-2.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 7:11-24; 8:1-3; Õp 10:1-22.