16.04.2013

Pühade märtrite Agape, Irene ja Hionia (304) mälestus.

6. tunnil: Js 40:18-31. Õhtul: 1Ms 15:1-15; Õp 15:7-19.