16.04.2014

Suur kolmapäev: Issandat salviga võidnud eksinud naise mälestus.

Pühade märtrite Agape, Irene ja Hionia (304) mälestus.

   Hommikuevangeelium: Jh 12:17-50.

6. tunnil: Hs 2:3-10; 3:1-3.

   Õhtuteenistusel: 2Ms 2:11-22; Ii 2:1-10; Mt 26:6-16.  

   Ennepühitsetud andide liturgia.