16.04.2017

Kristuse surnuist ülestõusmine.

Püha Paasa

Pühade märtrite Agape, Irene ja Hionia (304) mälestus.

Seitsmepäevane püha, paastu lõpp, kõik toidud lubatud
Ülestõusmispühade 1. püha

   Kogu teenistus õietrioodi järgi.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Kuldsuu liturgial: Ap 1:1-8; Jh 1:1-17.

   Õhtuteenistusel: Jh 20:19-25.

   Alates Paasapühast hakkame lugema Johannese püha evangeeliumit.