16.06.2017

Amathundi püha piiskopi ja imetegija Tihhoni (425) mälestus.

Ülempiiskop Joann (Aleksejev) †1966

Rm 5:17 – 6:2; Mt 9:14-17.