16.08.2013

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse kätetatehtud pühakuju Edessast Konstantinoopolisse toomine (944).

Samuti püha märtri Diomidi (umb 298) mälestus.

   Liturgial pühakujule: Kl 1:12-18; Lk 9:51-56; 10:22-24.

   Reedesed: 1Kr 11:8-22; Mt 17:10-18.