16.08.2014

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse kätetatehtud pühakuju Edessast Konstantinoopolisse toomine (944).

Ja püha märtri Diomidi (umb 298) mälestus.

   Liturgial pühakujule: Kl 1:12-18; Lk 9:51-56; 10:22-24.

   Laupäevased: Rm 15:30-33; Mt 17:24 – 18:4.