16.08.2015

11. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse kätetatehtud pühakuju Edessast Konstantinoopolisse toomine (944).

Ja püha märtri Diomidi (umb 298) mälestus.

   2. viis.

Hommikuevangeelium XI: Jh 21:15-25.

   Liturgial: 1Kr 9:2-12; Mt 18:23-35. 

   Pühakujule: Kl 1:12-18; Lk 9:51-56; 10:22-24.