16.08.2016

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse kätetatehtud pühakuju Edessast Konstantinoopolisse toomine (944).

Ja püha märtri Diomidi (umb 298) mälestus.

[Esmaspäevased: 1Kr 11:31 – 12:6; Mt 18:1-11.]

1Kr 12:12-26; Mt 18:18-22; 19:1-2.13-15.

   Kui on kätetatehtud pühakuju teenistus:

Kl 1:12-18; Lk 9:51-56; 10:22-24.