16.11.2013

Püha ja aulise apostli ja evangelisti Matteuse (60) mälestus.

  Liturgial evangelistile: 1Kr 4:9-16; Mt 9:9-13.

   Laupäevased: 2Kr 3:12-18; Lk 9:57-62.