16.11.2014

23. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Püha apostli ja evangelisti Matteuse (60) mälestus.

   6. viis.

Õhtuteenistusel paremiad evangelistile:

I. 1Pt 1:1 – 2:6. II. 1Pt 2:21-25; 3:1-9. III. 1Pt 4:1-11.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: Ef 2:4-10; Lk 10:25-37 (VIII. Luuka pühapäev).

  Evangelistile: 1Kr 4:9-16; Mt 9:9-13.