16.11.2015

Püha apostli ja evangelisti Matteuse (60) mälestus.

Õhtuteenistusel paremiad evangelistile:

I. 1Pt 1:1 – 2:6. II. 1Pt 2:21-25; 3:1-9. III. 1Pt 4:1-11.

  Liturgial evangelistile: 1Kr 4:9-16; Mt 9:9-13.

   Esmaspäevased: 2Ts 1:1-10; Lk 14:12-15.