16.11.2017

Püha apostli ja evangelisti Matteuse (60) mälestus.

Taassünni päev. 

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Pt 1:1 – 2:6. II. 1Pt 2:21-25; 3:1-9. III. 1Pt 4:1-11.

   Liturgial: 1Kr 4:9-16; Mt 9:9-13.