16.12.2013

Püha prohveti Haggai (500 e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 1Tm 1:1-7; Mk 9:42 – 10:1.