16.12.2014

Püha prohveti Haggai (500 e.Kr) mälestus.

   Liturgial: 2Tm 3:16 – 4:4; Mk 8:22-26.