16.12.2015

Püha prohveti Haggai (500 e.Kr) mälestus.

   Liturgial: Hb 5:11 – 6:8; Mk 8:30-34.