16.12.2017

Püha prohveti Haggai (500 e.Kr) mälestus.

Üpr Johannes Keskküla † 2009.

Ef 1:16-23; Lk 14:1-11.