17.04.2013

Püha piiskopmärtri Siimeoni ja tema kaaskan-natajate (344) mälestus.

6. tunnil: Js 41:4-14.
Õhtuteenistusel: 1Ms 17:1-9; Õp 15:20-33; 16:1-9.
Ennepühitsetud andide liturgia.