17.05.2015

Pimeda pühapäev.

Püha apostli Androniku ja tema kaaskannatajate (I) mälestus.

   5. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

Liturgial: Ap 16:16-34; Jh 9:1-38.