17.06.2013

Pühade märtrite Manueli, Sabeli ja Ismaeli (362) mälestus.

   Liturgial: Ap 21:8-14; Jh 14:27 – 15:7.