17.06.2015

Pühade märtrite Manueli, Sabeli ja Ismaeli (362) mälestus.

   Liturgial: Rm 8:2-13; Mt 10:16-22.