17.06.2017

Pühade märtrite Manueli, Sabeli ja Ismaeli (362) mälestus.

Rm 3:19-26; Mt 7:1-8.