17.08.2014

10. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha preestermärtri Miironi (250) mälestus.

   1. viis. Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: 1Kr 4:9-16; Mt 17:14-23.