17.09.2013

Püha märtri Sofia ja tema tütarde: neitsimärtrite Veera, Nadežda ja Ljubovi (umb 137)  mälestus (kreekapäraselt Pistis, Elpis ja Agape).

   Liturgial: 2Kr 8:16 – 9:5; Lk 3:23 – 4:1.