17.09.2017

Pühapäev pärast ristiülendamist.

Püha märtri Sofia (Tarkus) ja tema tütarde: märter-neitsite Usu, Lootuse ja Armastuse (umb 137; venepäraselt Veera, Nadežda, Ljubov) mälestus.

6. viis.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Gl 2:16-20; Mk 8:34 – 9:1.

[15. pühapäeva lugemised: 2Kr 4:6-15; Mt 22:35-46.]