17.10.2013

Püha prohveti Hoosea (820 e. Kr.) ja Kreeta püha vagamärtri Andrease (767) mälestus.

   Liturgial: Ef 4:14-19; Lk 9:49-56.