17.10.2015

Püha prohveti Hoosea (820 e. Kr.) mälestus.

Ja Kreeta püha vagamärtri Andrease (767) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 1:8-11; Lk 6:1-10.