17.11.2013

21. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie püha isa Uus-Kaisarea piiskopi ja imetegija Grigoori (umb 266-270) mälestus.

   4. viis.

   Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: Gl 2:16-20;

Lk 12:16-21 (9. Luuka pühapäev).