17.11.2017

Meie püha isa Uus-Kaisarea piiskopi ja imetegija Grigoori (umb 266-270) mälestus.

1Ts 5:9-13.24-28; Lk 16:15-18; 17:1-4.