18.02.2021

Rooma pst. Leo †461;

Ateena õigl. pr. Nikolai †1932

1Pt 4:12-5:5; Mk 12:38-44