18.02.2023

Surnute mäl.

Rooma pst. Leo †461;

Ateena õigl. pr. Nikolai †1932

1Kr 10:23-28; Lk 21:8-9, 25-27, 33-36