18.05.2014

Samaaria naise pühapäev.

Anküra püha märtri Teodooti (303) mälestus.

Ja pühade märtrite Peetri, Dionissi, neitsi Kristiina ja nende kaaskannatajate (249-251) mälestus.

   Teenistus Oktoihi ja Õietrioodi järgi.

4. viis. Hommikuevangeelium VII:  Jh 20:1-10.

   Liturgial: Ap 11:19-26.29-30; Jh 4:5-42.