18.06.2014

Pühade märtrite Leonti, Ipaati ja Teoduli (70-79) mälestus.

   Liturgial: Rm 4:13-25; Mt 7:21-23.