18.06.2016

Kolmainupüha vanemate laupäev: Uinunute mälestus.

Pühade märtrite Leonti, Ipaati ja Teoduli (70-79) mälestus.

Ap 28:1-31; Jh 21:15-25.

Kui on uinunute mälestuse teenistus: 1Ts 4:13-17; Jh 5:24-30.