18.07.2013

Pühade märtrite Jakinti (IV) ja Emiliani (363) mälestus.

Samuti vaga kõrbeisa Pambo (IV) mälestus.

   Liturgial: Rm 11:13-24; Mt 11:27-30.