18.07.2016

Püha märtri Emiliani (363) mälestus.

Ülempiiskop Roman (Tang) † 1963

Rm 12:4-5.15-21; Mt 12:9-13.