18.07.2017

Püha märtri Emiliani (363) mälestus.

Ülempiiskop Roman (Tang) † 1963.

1Kr 6:20 – 7:12; Mt 14:1-13.