18.08.2015

Pühade märtrite Floori ja Lauri (II) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 5:15-21; Mk 1:16-22.