18.08.2016

Pühade märtrite Floori ja Lauri (II) mälestus.

1Kr 14:6-19; Mt 20:17-28.