18.09.2016

Pühapäev pärast ristiülendamist.

Meie vaga isa Gortüna piiskopi ja imetegija Eumeeni (VII) mälestus.

Samuti püha märtri Ariadne (II) mälestus.

VKJ pühad Sakaria ja Eliisabet, Räpina kiriku nimepüha.

4. viis.

Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Gl 2:16-20; Mk 8:34 – 9:1.

[13. pühapäeva lugemised: 1Kr 16:13-24; Mt 21:33-42.]