18.10.2015

20. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha apostli ja evangelisti Luuka (I) mälestus.

Õhtuteenistusel paremiad evangelistile:

I. 1Jh 1:1-7. II. Jk 1:1-12. III. Juuda 1:1-7.17-25.

   3. viis. Hommikuevangeelium IX: Jh 20:19-31.

   Liturgial: Gl 1:11-19; Lk 7:11-16 (III. Luuka pühapäev).

   Evangelistile: Kl 4:5-9.14.18; Lk 10:16-21.