18.11.2013

Pühade märtrite Platoni ja Romani (umb 302-306) mälestus.

   Liturgial: Kl 2:13-20; Lk 17:20-25.