18.11.2014

Pühade märtrite Platoni ja Romani (umb 302-306) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 3:9-13; Lk 14:25-35.