18.11.2016

Pühade märtrite Platoni ja Romani (umb 302-306) mälestus.

Kl 4:10-18; Lk 16:15-18; 17:1-4.