18.11.2017

Pühade märtrite Platoni ja Romani (umb 302-306) mälestus.

2Kr 11:1-6; Lk 9:57-62.